Οι asanas δεν είναι ασκήσεις, ούτε ακροβατικά…
Τι είναι η asana;